one stop service

     เชี่ยวชาญทำทัวร์เขาใหญ่ ปากช่อง ครบวงจร ซึ่งทำให้ท่านสะดวก และง่ายต่อการติดต่อประสานงาน ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมอบรม สัมมมนา Walk Rally จัดหาิวิทยากร
   
 บริการรถเช่า เช่ารถบัส เช่ารถโค้ชปรับอากาศ รถตู้ หรือสำรองห้องพัก สำหรับกรุ๊ปทัวร์ เดินทางเป็นหมู่คณะ มาทำกิจกรรมที่เขาใหญ่

โปรแกรมการเดินทาง

 1) กรุงเทพฯ – ไร่ทองสมบูรณ์คลับ – กิจกรรมTeambuilding – Cowboy Party Night
07.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ..ทีมงานบลูสกาย วิลล่า คอยต้อนรับทุกท่านด้วยร้อยยิ้มแห่งมิตรไมตรี ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ พร้อมระบบเครื่องเสียงและเครื่องเล่น VCD DVD คาราโอเกะ สนุกสนานกับกิจกรรมสันทนาการบนรถโดยทีมงานมัคคุเทศก์อารมณ์ดี พร้อมบริการอาหารเช้าและเครื่องดื่ม(มื้อที่1) จากทีมงานหนุ่มหล่อและสาวสวยผู้มีหัวใจแห่งการบริการ
10.00 น. นำท่านสู่ไร่ทองสมบูรณ์คลับ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงผจญภัยที่เหมาะกับครอบครัว และผู้ที่ชอบความตื่นเต้นท้าทาย นักท่องเที่ยวจะได้สนุกสนานกับการขี่ม้าสไตล์ตะวันตก และเครื่องเล่นชนิดต่าง ๆ เช่น รอกลอยฟ้า กิจกรรมโรยตัว ขับรถชมวิว รถเอทีวี โกคาร์ท คาร์ทครอส ลูจ และกระเช้าลอยฟ้า ฯลฯ
หมายเหตุ: ราคาทองสมบูรณ์คลับ รวมเฉพาะตั๋วเข้าชม + รถราง ยังไม่รวมค่าเครื่องเล่นภายในไร่
   
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (2)
บ่าย เชิญทุกท่านพร้อมกันที่ ห้องสัมมนาของรีสอร์ท
ร่วมกิจกรรม Teambuilding & Walkrally
กิจกรรมสื่อสาระสร้างความร่วมมือในองค์กร ภายใต้แนวคิด

S  -  Synergy  สร้างพลังร่วมอันยิ่งใหญ่
P  -  Performance Excellence  ร่วมมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
I   -  Innovation  ร่วมสร้างนวัตกรรม
R  -  Responsibility for Society  ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
I   -  Integrity & Ethics  ร่วมสร้างพลังความดี
T  -  Trust & Respect  ร่วมใจสร้างความเชื่อมั่น

16.00 น. สรุปกิจกรรม โดยทีมวิทยากร จากนั้นให้ท่านผ่อนคลายอิริยาบถกันตามอัธยาศัย
19.00 น. บริการอาหารค่ำ ณ. ห้องจัดเลี้ยงของรีสอร์ท (มื้อที่6)
พร้อมทั้งร่วมงาน “ Cowboy Party Night ” ในบรรยากาศสบาย ๆ แต่งกายในชุดยูนิฟอร์มต่างๆ อิ่มอร่อยกับเมนูอาหารที่เลือกสรรไว้เป็นพิเศษ ขับกล่อมท่านด้วยเสียงเพลงมันส์ๆในบรรยากาศสบายๆ อิ่มอร่อย...กับเมนูอาหารที่เลือกสรรไว้เป็นพิเศษ สนุกสนานกับดนตรีคาราโอเกะ + กิจกรรมสันทนาการเกมส์ เวทีต่างๆอาทิ ดันดารา // Got Talent // เซียนโอเกะ ฯลฯ บรรยากาศแห่งมิตรภาพ รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ ตลอดค่ำคืนแห่งความสุข
   
23.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย..ราตรีสวัสดิ

 

  2) ตลาดน้ำปากช่อง – ปาลิโอ – ชอบปิ้งของฝาก – กรุงเทพฯ
เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้าพร้อมบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อที่7) หลังอาหารเชิญท่านอิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัยได้เวลาอันสมควร
10.00 น. เช็คเอาท์นำท่านเดินทางออกจากที่พัก นำท่านสู่ ตลาดน้ำปากช่อง ที่ “สวยระรานตา อิ่มระรานใจ ชิมบรรยากาศสุขใจ ที่ตลาดน้ำ อ.ปากช่อง ”อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่อยากให้คุณได้เข้ามาลองสัมผัส บรรยากาศ ตลาดน้ำที่รายรอบด้วยขุนเขา ใน อ. ปากช่อง
12.00 น. บริการอาหารเที่ยง ที่ร้านอาหาร ครัวเขาใหญ่ (มื้อที่8)
-จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
ระหว่างทางแวะเลือกซื้อของฝาก ที่มวกเหล็ก...
สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
บ่าย จากนั้น เดินทางสู่ " Palio เขาใหญ่ " ตื่นตาตื่นใจกับสถาปัตยกรรมยุโรปโบราณสไตล์อิตาลี มีร้านเล็กๆ เป็นแนวลดหลั่นเรียงกันประมาณ120 ร้าน มีสินค้าหลายประเภทไม่ว่าจะเป็น ของแต่งบ้าน, เสื้อผ้าแฟชั่น, เครื่องประดับ ฯลฯ
17.00 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ ส่งท่าน ณ จุดนัดพบเดิม
 

   รายละเอียดการเดินทาง

อัตตราค่าบริการ / ท่านน

   เดินทางโดยรถบัส 8 ล้อ 50 ที่นั่ง จำนวน 40 ท่าน 2,500
   เดินทางโดยรถบัส 8 ล้อ 50 ที่นั่ง จำนวน 50 ท่าน 2,400

หมายเหตุ : หากจำนวนผู้เดินทางอยู่นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ / หรือต้องการเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอใบเสนอราคาตามรายละเอียดที่ต้องการได้ครับ

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่ารถบัสปรับอากาศในการเดินทาง ค่าอาหาร จำนวน 5 มื้อ
มัคคุเทศก์และทีมงานบริการตลอดการเดินทาง ของว่างและเครื่องดื่มบริการบนรถ
ค่า SOFTDRINK ในงานเลี้ยงมื้อค่ำ ค่า Karaoke ในงานเลี้ยงมื้อค่
ค่าจัดกิจกรรม Teambuilding & Walkrally ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุในโปรแกรม

อัตราค่าบริการนี้ยังไม่รวม

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณที่จ่าย 3 % (หากจะหัก3%ต้องมีการบวกราคาเพิ่มต่างหาก)
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ผู้เดินทางสั่งเองนอกเหนือรายการ

อภินันทนาการ
     - โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การจัดงาน
     - จัดบริการเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ในงานเลี้ยงมื้อค่ำ
     - ช่างภาพ เพื่อเก็บภาพความประทับใจตลอดงาน พร้อมจัดทำเป็น PHOTO SLIDE 1 ชุด

 

COPYRIGHT © 2014 BLUESKY VILLA & RESORT : ALL RIGHTS RESERVED.