Extra bed 500 บาท/ท่าน/คืน

  เงื่อนไขการเข้าพักของสุนัข
  1. สุนัขพันธ์เล็ก นน. ไม่เกิน 5 kg
  2. สุนัขมีที่นอนและบ้านของตนเอง
  3. ไม่อนุญาติให้สุนัขขึ้นเตียง
  4. มัดจำ 2500 เป็นค่าประกันความเสียหาย คืนวันที่เชคเอ้าท์ 2000 บาท กรณีที่ไม่มีทรัพย์สินของรีสอร์ทเสียหาย
  5. ทางรีสอร์ท ไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆที่เกินขึ้นกับสุนัขของท่าน
 

 

 

 

 

COPYRIGHT © 2014 BLUESKY VILLA & RESORT : ALL RIGHTS RESERVED.