- ที่เขียนใต้ตารางว่าฟูกเสริม 350 บาท/ท่าน+ABF เปลี่ยนเป็น ดังนี้

   Extra person ท่านละ 300 บาท พร้อมที่นอนเสริมแบบฟูก+อาหารเช้า ช่วง Low Season (มีนาคม-กันยายน)
   Extra person ท่านละ 400 บาท พร้อมที่นอนเสริมแบบฟูก+อาหารเช้า ช่วง High Season (ตุลาคม-กุมภาพันธ์)

 

 

COPYRIGHT © 2014 BLUESKY VILLA & RESORT : ALL RIGHTS RESERVED.